« Atgal

Spiritinė dezinfekcijos priemonė paviršiams su purkštuku

 

PASKIRTIS Paviršių dezinfekantas pagamintas denatūruoto etilo alkoholio pagrindu. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas). Mažiems paviršiams, įrankiams, inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros ir visuomenines paskirties jstaigose, maisto pramones ir viešojo maitinimo įmonese bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

SUDĖTIS Didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, 0,25 %; etanolis (denatūruotas), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6,70,0 %.

SAVYBĖS Veikia baktericidiškai (Pseudomonas aeruginosa, Escheria coli, Enterecoccus hirae, Staphylococcus aureus, mikobaktericidiškai (TBC), fungicidiškai (Candida albicans ) ir virucidiškai.

NAUDOIIMAS SPIRITINĖ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ PAVIRŠIAMS paruošta naudojimui. Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus. Instrumentų,  įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia. Atsiradus spiritinės dezinfekcijos priemonės užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai). Ji turi būti pakeista nauja. Paviršių apipurkšti iš 25-30 cm atstumo arba nušluostyti SPIRITINE DEZINFEKCIJOS PRIEMONE PAVIRŠIAMS sudrėkinta švaria servetėle, kad paviršius pilnai sudrėktų. Išpurkšti ne daugiau kaip 50 ml/m2. Ekspoziciios laikas 5 min. Grožio salonuose, kirpyklose švariai nuvalytus ir nuplautus naudojamus įrankius pamerkti 5 min. į spiritinę dezinfekcijos priemonę, po to ištraukti ir išdžiovinti arba nusausinti vienkartine servetėle. Įrankius,  kurie negali būti merkiami, apipurkšti ar nušluostyti sudrėkinta servetėle, po to išdžiovinti arba po 5 min. nusausinti vienkartine servetėle. Įrengimus ar jų dalis apipurkšti iš 25-30 cm. atstumo ar nušluostyti sudrėkinta servetėle, po to išdžiovinti arba po 5 min. nusausinti vienkartine servetėle.

Esant fungicidiniam arba mielicidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 15 min.

Esant mikobaktericidiniam arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.

SAUGA Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje. Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Prekės ID: P08-02-1-00

Brūkšninis kodas: 4770248345862

Kiekis pirminėje pakuotėje: 500 ml

Kiekis antrinėje pakuotėje: 21 vnt./dėžė

Kiekis trečioje pakuotėje: 21x27=567 vnt./padėklas

    vnt.

Autorizacijos liudijimas: Rodyti