« Atgal

Spiritinė dezinfekcijos priemonė R

 

PASKIRTIS Rankų dezinfekantas pagamintas denatūruoto etilo alkoholio pagrindu. Asmens higienos dezinfekantas (1 produkto tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės, visuomeninės paskirties objektuose ir buityje. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

SUDĖTIS Didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, 0,25%; etanolis

(denatūruotas), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6;70,0%. Sudėtyje yra odą minkštinančių priedų glicerino ir monopropilenglikolio.

SAVYBĖS Veikia baktericidiškai (Pseudomonas aeruginosa, Escheria coli, Enterecoccus hirae, Staphylococcus aureus, mikobaktericidiškai (TBC), fungicidiškai (Candida albicans ir A.brasiliensis) ir virucidiškai.

NAUDOIIMAS SPIRITINĖ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ R skirta higieninei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos istaigose, kirpyklose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, grožio salonuose, maisto pramonės įmonėse bei higieninei rankų dezinfekcijai buityje. Higieninei rankų dezinfekcijai į švarias, sausas rankas masažuojant įtrinti 3,0-5,0 ml produkto.

Ekspozicijos laikas 30 sek. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna.

SAUGA Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai. Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Prekės ID: P08-01-2-00

Brūkšninis kodas: 4770248345893

Kiekis pirminėje pakuotėje: 5 l

Kiekis antrinėje pakuotėje: 1 

Kiekis trečioje pakuotėje: 108 vnt./padėklas

    vnt.

Autorizacijos liudijimas: Rodyti