Kokybės politika

Siekdami išlaikyti lyderio pozicijas tarp kosmetikos ir buitinės chemijos produktų gamintojų Lietuvoje, stengiamės gaminti produkciją, atitinkančią šiuolaikinius kokybės reikalavimus, skirtą tiekimui į rinką Lietuvoje, Europos sąjungos ir kitose šalyse. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas: tenkinti vartotojų pageidavimus ir poreikius. Į vartotojų pasitenkinimo lygį žiūrime kaip į svarbiausią firmos prioritetą.

Bendrovės misija:
Kurti ir tiekti vartotojams kokybiškus gaminius, kurie atitiktų kontroliuojančių ir prižiūrinčių institucijų ir tarnybų keliamus buitinės ir pramoninės chemijos produktų gamybos reikalavimus, apsaugant mus supančią aplinką.

Bendrovės vizija:
Tapti patikima, visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia, turinčia vartotojų pasitikėjimą Lietuvos buitinės chemijos gamybos įmone.    

UAB firmos "Koslita" vadovybė įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolatos gerinti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;
  • užsibrėžti kokybės tikslus, sistemingai juos prižiūrėti, įvertinti jų įgyvendinimo rezultatyvumą ir efektyvumą;
  • glaudžiai bendradarbiauti su firmos gaminių vartotojais, tenkinti jų pageidavimus ir poreikius;
  • mokymų metu gilinti darbuotojų profesines žinias ir kelti kvalifikaciją ir profesionalumą, ugdant kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę;
  • sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti;
  • tobulinti naudojamą ir diegti naują modernią gamybos technologiją, įsigyjant naujus technologinius įrenginius, skirti pakankamai lėšų inovacijų diegimui;
  • nuolat kurti naujus ir tobulinti esamus gaminius;
  • nustatyti rizikas ir galimybes, kurios gali turėti įtakos produkcijos atitikčiai, ir imtis veiksmų rizikų atžvilgiu;
  • užtikrinti aukštą perkamų cheminių medžiagų, natūralių žaliavų, taros kokybę, jas pirkti tik iš patikimų tiekėjų;
  • gerinti gaminių kokybę, jų konkurencingumą rinkoje, didinti gamybos apimtis, plėsti pardavimo rinką.

Kiekvienas firmos darbuotojas atsakingas už šios politikos ir kiekvienų metų kiekybinių kokybės tikslų įgyvendinimą savo veiklos srityse.
Aš įsipareigoju prižiūrėti, kad kokybės politika atitiktų besikeičiančius rinkos reikalavimus bei taptų neatskiriama firmos tikslų dalimi.

Generalinis direktorius Juozas Beliauskas